RBB - Nagrody i certyfikaty

Certyfikaty 

 • CSJB/699/2020 - PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością        
 • CSJB/699/2020 - PN-EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego        
 • CSJB/699/2020 - PN-ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
 • CSW/699/2020 - PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
 • Załącznik do certyfikatu CSW/699/2020
 • EN 15085-2:2007 Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych
 • PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011 Zakładowa Kontrola Produkcji
 • Certyfikat WSBJ - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 2007        
 • Certyfikat Członkostwa PUDS - od 16.12.1999    
 • Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/WE

 

Nagrody 

 • Wyróżnienie Skrzydła Biznesu - 2011        
 • Gazela Biznesu - 2002, 2005, 2008, 2015 
 • Gepard Biznesu - 2015
 • Członkostwo w Business Centre Club 
 • Członkostwo Fundacja Firmy Rodzinne
 • Złoty Merkury

Tradycja i doświadczenie

Grupa RBB- STAL powstała na gruncie tradycji rodzinnej firmy rzemieślniczej założonej w 1957 roku przez Janinę i Floriana Rybka.

Nowoczesność i innowacje

Inwestycje w wysokiej klasy Park Maszynowy. Własna prototypownia i laboratorium badawczo-rozwojowe.
Najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami.

Poznaj RBB-STAL »

"60 lat doświadczenia ma znaczenie"

Włodzimierz Borusiak | Prezes Zarządu

7 powodów dla których warto z nami współpracować

najwyższej jakości materiały od dostawców krajowych oraz zagranicznych
/
możliwość dowozu własnym transportem
/
bezpieczny proces magazynowania oraz odpowiedni system pakowania
/
koncentracja na procesach będących istotą działania
/
oszczędność czasu przez skrócenie procesu logistycznego
/
optymalizacja wykorzystania materiałów
/
maksymalnie skrócony proces technologiczny
/