RBB - Zintegrowany system zarządzania

Mając na uwadze systematycznie wzrastające wymagania klientów oraz potrzebę ciągłego rozwoju systemu zarządzania prowadzącego do polepszania jakości i konkurencyjności naszych wyrobów i usług na rynku krajowym i zagranicznym, utrzymujemy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania oparty o wymagania obowiązujących norm:

               PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018

               POLITYKA JAKOŚCI 

STEEL RBB to przedsiębiorstwo, które swoją strategię opiera na jakości, bezpieczeństwie ludzi
i środowiska, wdrażaniu nowych technologii, a także na wprowadzeniu nowoczesnych metod zarządzania jako obowiązującego standardu.

  • priorytetem dla firmy jest taka realizacja działań, która daje klientom satysfakcję i zapewnia jak największe wymierne korzyści
  • procesy, usługi i wyroby związane z działalnością bazują na sprawdzonych technologiach, są bezpieczne dla klienta i naszych pracowników oraz środowiska. Spełniają także odpowiednie wymogi prawne
  • tworzymy warunki sprzyjające coraz efektywniejszej ochronie środowiska. Oszczędnie korzystamy z zasobów naturalnych i ograniczamy do minimum ilość odpadów
  • skutecznie zapobiegamy wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym poprzez ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zatrudniamy wykwalifikowany personel, któremu zapewniamy podnoszenie kwalifikacji
    i umiejętności zawodowych poprzez szkolenia oraz motywujemy do działań na rzecz jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
  • nasi dostawcy są dla nas partnerami, których oceniamy i współpracujemy dla osiągnięcia obopólnych korzyści i zadowolenia klienta

 

Cele, jakie sobie stawiamy opierają się na trzech podstawach:

Utrzymanie stabilnej i wysokiej jakości wyrobów i usług przy zachowaniu odpowiednich wskaźników ekonomicznych poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenie kwalifikacji personelu.

Zapewnienie konkurencyjności naszych wyrobów i usług poprzez ciągłe doskonalenie procesów, rozwój parku maszynowego, poprawę organizacji pracy oraz identyfikacji potrzeb naszych klientów.

Doskonalenie środowiska pracy poprzez unowocześnienie parku maszynowego, technologii
i magazynowania.

Tradycja i doświadczenie

Grupa RBB- STAL powstała na gruncie tradycji rodzinnej firmy rzemieślniczej założonej w 1957 roku przez Janinę i Floriana Rybka.

Nowoczesność i innowacje

Inwestycje w wysokiej klasy Park Maszynowy. Własna prototypownia i laboratorium badawczo-rozwojowe.
Najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami.

Poznaj RBB-STAL »

"60 lat doświadczenia ma znaczenie"

Włodzimierz Borusiak | Prezes Zarządu

7 powodów dla których warto z nami współpracować

najwyższej jakości materiały od dostawców krajowych oraz zagranicznych
/
możliwość dowozu własnym transportem
/
bezpieczny proces magazynowania oraz odpowiedni system pakowania
/
koncentracja na procesach będących istotą działania
/
oszczędność czasu przez skrócenie procesu logistycznego
/
optymalizacja wykorzystania materiałów
/
maksymalnie skrócony proces technologiczny
/