RBB - BHP

STEEL RBB od początku swojej działalności produkcyjnej prowadzi działania zmierzające do zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa i higieny warunków pracy zarówno pracowników jak i osób trzecich będących na terenie firmy.

W ostatnich latach przeprowadzono w przedsiębiorstwie wiele prac modernizacyjnych i inwestycyjnych zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków BHP.

Działania te pozwalają na:

  • wzrost świadomości i wiedzy z zakresu BHP wśród pracowników
  • przestrzeganie i stosowanie wymagań i przepisów BHP
  • minimalizację wypadków
  • identyfikację sytuacji potencjalnie wypadkowych
  • zaangażowanie pracowników w działanie na rzecz poprawy warunków pracy
  • stosowanie bezpiecznych maszyn i urządzeń

W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem STEEL RBB na bieżąco monitoruje stan prawny w tym zakresie i wdraża wszystkie elementy w nim określone.

Dla uzyskania poprawy efektów działalności STEEL RBB wdrożyło i certyfikowało zakład zgodnie z aktualnymi wymaganiami:

PN-ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W zakresie: Handel i przetwarzanie wyrobów hutniczych

Tradycja i doświadczenie

Grupa RBB- STAL powstała na gruncie tradycji rodzinnej firmy rzemieślniczej założonej w 1957 roku przez Janinę i Floriana Rybka.

Nowoczesność i innowacje

Inwestycje w wysokiej klasy Park Maszynowy. Własna prototypownia i laboratorium badawczo-rozwojowe.
Najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami.

Poznaj RBB-STAL »

"60 lat doświadczenia ma znaczenie"

Włodzimierz Borusiak | Prezes Zarządu

7 powodów dla których warto z nami współpracować

najwyższej jakości materiały od dostawców krajowych oraz zagranicznych
/
możliwość dowozu własnym transportem
/
bezpieczny proces magazynowania oraz odpowiedni system pakowania
/
koncentracja na procesach będących istotą działania
/
oszczędność czasu przez skrócenie procesu logistycznego
/
optymalizacja wykorzystania materiałów
/
maksymalnie skrócony proces technologiczny
/