RBB - Środowisko

STEEL RBB od początku swojej działalności produkcyjnej prowadzi działania zmierzające do eliminacji czynników szkodliwych dla środowiska oraz działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono w przedsiębiorstwie wiele prac modernizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu ograniczenie niekorzystnego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne.

 

Działania te pozwalają na:

 

  • prowadzenie racjonalnej i selektywnej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi
  • monitorowanie i redukcję zużycia opakowań drewnianych
  • recycling surowców i minerałów
  • ograniczenie zużycia surowców naturalnych

W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego STEEL RBB na bieżąco monitoruje stan prawny w tym zakresie i wdraża wszystkie elementy w nim określone.

 

Dla uzyskania poprawy efektów działalności środowiskowej STEEL RBB wdrożyło i certyfikowało zakład zgodnie z aktualnymi wymaganiami:

 

PN-EN ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego

 

W zakresie: Handel i przetwarzanie wyrobów hutniczych

 

Tradycja i doświadczenie

Grupa RBB- STAL powstała na gruncie tradycji rodzinnej firmy rzemieślniczej założonej w 1957 roku przez Janinę i Floriana Rybka.

Nowoczesność i innowacje

Inwestycje w wysokiej klasy Park Maszynowy. Własna prototypownia i laboratorium badawczo-rozwojowe.
Najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami.

Poznaj RBB-STAL »

"60 lat doświadczenia ma znaczenie"

Włodzimierz Borusiak | Prezes Zarządu

7 powodów dla których warto z nami współpracować

najwyższej jakości materiały od dostawców krajowych oraz zagranicznych
/
możliwość dowozu własnym transportem
/
bezpieczny proces magazynowania oraz odpowiedni system pakowania
/
koncentracja na procesach będących istotą działania
/
oszczędność czasu przez skrócenie procesu logistycznego
/
optymalizacja wykorzystania materiałów
/
maksymalnie skrócony proces technologiczny
/