RBB - System jakości

STEEL RBB od początku swojej działalności produkcyjnej prowadzi działania zmierzające do rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Przyjęta strategia i działania mają na celu dostarczenie wyrobów odpowiadających wymaganiom klientów oraz spełniających wymagania prawne, a także standardy jakościowe w tym zakresie. Działania te pozwalają na:

  • poprawę jakości i powtarzalności dostarczanych wyrobów i usług
  • efektywny i przejrzysty model zarządzania organizacją
  • zarządzanie procesowe
  • minimalizację i optymalizację procesów i kosztów
  • rozwój infrastruktury i stosowanie nowych rozwiązań i technologii

W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością STEEL RBB na bieżąco monitoruje stan w tym zakresie i wdraża wszystkie elementy w nim określone. Dla uzyskania poprawy efektów działalności środowiskowej STEEL RBB wdrożyło i certyfikowało zakład zgodnie z aktualnymi wymaganiami:

PN-EN ISO 9001 System Zarządzania Jakością

W zakresie: Handel i przetwarzanie wyrobów hutniczych

Tradycja i doświadczenie

Grupa RBB- STAL powstała na gruncie tradycji rodzinnej firmy rzemieślniczej założonej w 1957 roku przez Janinę i Floriana Rybka.

Nowoczesność i innowacje

Inwestycje w wysokiej klasy Park Maszynowy. Własna prototypownia i laboratorium badawczo-rozwojowe.
Najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami.

Poznaj RBB-STAL »

"60 lat doświadczenia ma znaczenie"

Włodzimierz Borusiak | Prezes Zarządu

7 powodów dla których warto z nami współpracować

najwyższej jakości materiały od dostawców krajowych oraz zagranicznych
/
możliwość dowozu własnym transportem
/
bezpieczny proces magazynowania oraz odpowiedni system pakowania
/
koncentracja na procesach będących istotą działania
/
oszczędność czasu przez skrócenie procesu logistycznego
/
optymalizacja wykorzystania materiałów
/
maksymalnie skrócony proces technologiczny
/